Content Block #4007 is unavailable. Please exit administrator mode and try again.

Nervsystemet


Agne Paulsson förklarar i videon nedan  CNS (centrala nervsystemet) och PNS (perifiera nervsystemet).

kranialnerv X , nervus vagus
De flesta vet inte ens att dem har en vagusnerv och vet heller inte att den mår bra av att stärkas genom övningar. 
Vad är då vagusnerven?
Vagusnerven är den längsta kranialnerven och länkar samman alla kroppens organ. Med start vid skallbasen rör den sig nedåt via svalg, gom, stämband, struphuvud, matstrupe, hjärta, lungor, diafragma, lever, mjälte, njurar, magsäck, tarmar och underliv. 
Vagusnerven processar våra upplevelser, ( 90% av flödet i vagusnerven går från kroppen i riktning mot hjärnan) håller hjärnan uppdaterad och reglerar alla stora kroppsfunktioner som andning, hjärtfrekvens och matsmältning.Vagus tonus i vagusnerven är informationsutbytet mellan hjärna och  alla inre organ via nerverna som löper däremellan. Lagom tonus gör att de inre organen fullgör sina livsbevarande funktioner. Stress av olika slag aktiverar i stället det sympatiska nervsystemet och vagal tonus minskar. 
En låg vagustonus kan föra med sig känslor av utmattning, trög matsmältning och en ökad hjärtfrekvens och humörsvängningar. 

När vagustonus är hög och fungerar optimalt så har vi en fungerande matsmältning, vårt humör är mer stabilt, vi rör oss med lätthet in i avslappning  och hanterar stressfyllda situationer mer balanserat.

Genom att andas lugnt ökar man tonus i vagus på ett för kroppen avslappnande sätt.
Yogans övningar med positioner, andning, meditation och avslappning reglerar nervsystemet och stärker vagustonus. 
Vagusnerven kallas ibland för den antiinflammatoriska reflexen och är en del av det parasympatiska nervsystemet i det autonoma nervsystemet(ANS).

sammanfattat av Emma Hansdotter

Fascia


Vad är fascia?

Fascia är ett nätverk som sträcker sig genom hela kroppen ända in i cellkärnorna. Nätverket är rörligt, anpassningsbart, oregelbundet och fraktalt(likformighet i sin struktur men i olika skalor). Fascia är ett system som underhåller och upprättar sammankoppling, kommunikation och interaktion mellan kroppens olika delar och system. En vävnad är en grupp celler som tillsammans har liknande uppgift i kroppen(tex muskelvävnad och skelettvävnad). Våra vävnader är inte bara omslutna utan även penetrerade av kollagen och en gelliknande substans bestående av hyaluronsyra, glukosaminoglykaner och vatten i olika grader av viscositet (trögflytande). Kollagen tillsammans med denna gelsubstans är ECM (extracellulära matrixen). Fascia är ECM tillsammans med de fibrer som underhåller ECM, tex fibroblaster och fasciacyter. De senaste årens observationer av fascian har visat att detta nätverk av kollagentrådar och ECM går igenom alla celler och alla kroppens vävnader i alla riktningar och det är flödet av ECM igenom och runt detta nätverk som är skillnaden på en levande och en död kropp.


Fascian är ett nätverk och ett signalöverföringssystem som leder elektriska signaler. Nervvävnaderna löper i fascian. 
Fascian kommunicerar med ljudets hastighet genom vatten. 
Fascian tillför och returnerar vätskor från närliggande strukturer(blod tillför, lymfa returnerar).
Fascian underlättar glidförmågan för muskelbuntar och muskler gentemot varandra. Fascian stabiliserar och balanserar upp kroppen och gör kroppen mottaglig för mekanisk belastning och manipulation.
Vår ålder, träning, genotyp, sjukdomar, medicin, näring, stress, sömn och föroreningar påverkar fascians funktion.
Forskningen kring fascian är ännu i sin linda och vi behöver kultivera ett öppet sinne och en ödmjukhet kring att det fortfarande är mycket vi ännu inte förstår. Kunskapen har funnits i yogans system och utövande i hundratals år. 
Andning, rörelse, meditation och vila påverkar fascian i positiv riktning. 

synopsis av fascia guidens grundkurs
Emma Hansdotter

Söndagsyoga 18:00-19:30

Search